مدارك تحصيلي

  •  دكتري مديريت گرايش مديريت منابع انساني
  • فوق ليسانس مديريت دولتي گرايشMIS از دانشگاه علامه طباطبائي
  • ليسانس مديريت دولتی از دانشگاه تهران
  • رتبه ۱ مرحله اول و ۲ مرحله دوم دکتری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق علمي

 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • مولف رشته كارشناسي ارشد كارآفريني
 • مدرس دروس تئوريهاي مديريت(سازمان و مدیریت)، مديريت رفتارسازماني،مهارتهای ارتباط موثر، مديريت منابع انساني، مديريت

بازاريابي و فروش، مباحث ویژه مدیریت و Case Studies، الگوهای تصمیم گیری ،CRM، مدیریت دانش،مدیریت کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری ، اصول سرپرستی، مدیریت زمان، سیستمهای اطلاعات مدیریت، BioRythm، اصول و فنون مذاکره، مدیریت تعارض، مدیریت انگیزش، ، هوش هیجانی،تکریم ارباب رجوع، ، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، ، خصوصی سازی و کوچک سازی، مدیریت استراتژیک، مدیریت اسلامی، تجارب و معلومات عمومي مديريت، اخلاق حرفه ای، ،TRIZ، ارزیابی دوره عمر سازمان، مدلهای تعالی سازمانی، روانشناسی صنعتی، روانشناسی فروش، مدیریت عملکرد، تجزیه و تحلیل مشاغل، اقتصاد خرد و كلان، روش تحقیق در مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهر و مراکز مختلف علمی، پژوهشی، آموزشی

 • برگزاری سمینارهای آموزشی در شرکتها و موسسات داخلی وخارجی
 • مدرس برگزیده دوره های MBA دانشگاههای تهران، موسسات آموزش عالی آزاد ماهان، مدرسه بازرگانی تهران، موسسه آتیه، دانشگاه شاهد،کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاداسلامی

تالیفات

 • مولف كتاب مبانی مدیریت (برای رشته های IT و مدیریت)
 • مولف کتاب سازمان و مدیریتMBA
 • ترجمه کتاب ۹۰ بازی مدیریتی توسط ۹۰ مربی سطح جهانی
 • مولف مقاله تاثیر اقتدار رهبری بر ویژگیهای روانشناختی ، عملکرد و اعتماد کارکنان
 • مولف مقاله BIORYTHM(آهنگ زیستی) منابع انسانی
 • مولف مقاله مديريت تعارض و رويكردهاي نوين آن
 • مولف مقاله الگوبرداري از بهترينهاBENCHMARKING
 • مولف مقاله انطباق استراتژیهای مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی
 • مولف مقاله تاثیر آموزش در توانمندسازی منابع انسانی
 • مولف مقاله تبلیغات اینترنتی به عنوان ابزاری کارآمد

سوابق اجرايي

 • مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه
 • مشاور منابع انسانی پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
 • ناظر پروژه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی هلدینگ بنیاد مستضعفان و جانبازان

مشاوره

 • مشاور بازاریابی شرکت بازرگانی هلیا-۱۳۹۲ تا کنون
 • مشاور شرکت ذوب ایران-۱۳۹۲ تا کنون
 • مشاور شرکت سپهران پلیمر-۱۳۹۰ تا کنون
 • مشاور شرکت تبرید تجارت ایرانیان(نماینده سیستمهای تهویه LG ایران)-۱۳۹۳ تا کنون

سوابق تحقیقاتی

  • مدیر پروژه تهیه برنامه بازاریابی برند Gatsby شرکت آذرگستران آسیا-۱۳۹۴
  • مدیر پروژه تهیه برنامه بازاریابی برند Uni شرکت آذرگستران آسیا-۱۳۹۴
  • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی بازاریابی و فروش شرکت پتونیا-۱۳۹۴
  • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت مهرگیاه-۱۳۹۴
  • مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت مهرگیاه-۱۳۹۴
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت مهرگیاه-۱۳۹۴
  • مدیر پروژه طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت مهرگیاه-۱۳۹۴
  • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت سام سیر-۱۳۹۴
  • مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت سام سیر -۱۳۹۴
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت سام سیر -۱۳۹۴
  • مدیر پروژه طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت سام سیر -۱۳۹۴
  • مشاور پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت مرکز خریدپالادیوم-۱۳۹۴
  • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت اندیشه های برتر-۱۳۹۴
  • مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت اندیشه های برتر -۱۳۹۴
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت اندیشه های برتر -۱۳۹۴
  • مدیر پروژه طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت اندیشه های برتر -۱۳۹۴
  • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت آرکا-۱۳۹۴
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل شرکت آرکا -۱۳۹۴
  • مدیر پروژه ارزیابی عملکرد شرکت آرکا -۱۳۹۴
  • مدیر پروژه طراحی سیستمهای حقوق و دستمزد و پاداش شرکت آرکا -۱۳۹۴
  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی برنامه ریزی استراتژیک پژوهشکده گل گهر سیرجان-۱۳۹۴
  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی دستورالعملهای پژوهشکده گل گهر سیرجان-۱۳۹۴
  • مدیر پروژه طراحی برنامه بازاریابی شرکت سپهران پلیمر -۱۳۹۴
  • مشاور تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت ذوب ایران-۱۳۹۴
  • مدیر پروژه تهیه ساختارسازمانی شرکت تبرید تجارت ایرانیان(نماینده سیستمهای تهویه LG ایران)-۱۳۹۳
  • مدیر پروژه طراحی و بازنگری ساختار شرکت ذوب ایران-۱۳۹۳
  • مدیر پروژه طراحی و بازنگری ساختار طهران پارت-۱۳۹۳
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل طهران پارت-۱۳۹۳
  • مدیر پروژه ارزیابی عملکرد منابع انسانی طهران پارت-۱۳۹۳
  • مشاور مدیریت استراتژیک سازمان فرهنگی سراج-۱۳۹۳
  • مشاور بازاریابی شرکت موج رایانه-۱۳۹۲-۱۳۹۳
  • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی پژوهشکده گل گهر سیرجان-۱۳۹۳
  • بازنگری و طراحی ساختارسازمانی شرکت نسیم-۱۳۹۲
  • تجزیه و تحلیل مشاعل شرکت نسیم-۱۳۹۲
  • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت پاک-۱۳۹۲
  • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر-۱۳۹۲
  • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت بهنوش-۱۳۹۲
  • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت دوغ آبعلی-۱۳۹۲
  • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت گوشتیران-۱۳۹۲
  • مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی هلدینگ صنایع غذایی سینا۱۳۹۱-۱۳۹۳
  • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت گازسوزان-۱۳۹۱
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل شرکت گازسوزان-۱۳۹۱
  • مشاور بازنگری ساختار سازمانی شرکت رویال سفر ایرانیان-۱۳۹۱
  • مشاور تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت رویال سفر ایرانیان-۱۳۹۱
  • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت پاکدیس-۱۳۹۱
  • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت مهرشهر-۱۳۹۱
  • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت مرغ خانگی-۱۳۹۱
  • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت طیور ارومیه-۱۳۹۱
  • مشاور مدیریت شرکت سپهران پلیمر در صنعت تجهیزات ساختمانی و پلاستیک و پلیمر۱۳۹۰-تا کنون
  • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت پویا صنعت پیشتاز-۱۳۹۰
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل شرکت پویا صنعت پیشتاز-۱۳۹۰
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل شرکت تکوین(کامکان)-۱۳۹۰
  • همکار پروژه طراحی برنامه بازاریابی بانک گردشگری -۱۳۹۰
  • مدیر پروژه طراحی برنامه بازاریابی و کمپین تبلیغاتی شرکت دونیک -۱۳۹۰
  • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران-۱۳۸۹
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل یک از بیمارستانهای تابعه یکی از وزارتخانه ها-۱۳۸۸
  • مدیر پروژه طراحی و استقرار سیستمها و نظامهای توسعه منابع انسانی در شرکت فولاد آلیاژی اصفهان-۱۳۸۸
  • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی یک از بیمارستانهای تابعه یکی از وزارتخانه ها-۱۳۸۷
  • مشاور تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت فولاد آلیاژی اصفهان-۱۳۸۷
  • مشاور منابع انسانی پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران۱۳۸۵-۱۳۸۷
  • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی (شرکت پترونگین جنوب)۱۳۸۵-۱۳۸۷
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی (شرکت پترونگین جنوب)۱۳۸۵-۱۳۸۷
  • مشاور بازنگری ساختار سازمانی شرکت فولاد آلیاژی اصفهان-۱۳۸۶
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل یکی از سازمانهای بزرگ وابسته به صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران-۱۳۸۶
  • مدیر و مجری پروژه الگوبرداری ساختاری- مديريتي شرکت مهندسی و ساخت تاسيسات دريايی (IOEC)-1386
  • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی یکی از سازمانهای بزرگ وابسته به صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران-۱۳۸۵
  • مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی یکی از سازمانهای بزرگ وابسته به هوا و فضای جمهوری اسلامی ایران-۱۳۸۵
  • مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی شرکت ایرمان-۱۳۸۵
  • مدیر پروژه طراحی و استقرار مدیریت عملکرد یکی از سازمانهای بزرگ وابسته به هوا و فضای جمهوری اسلامی ایران-۱۳۸۴
  • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل یکی از سازمانهای بزرگ وابسته به هوا و فضای جمهوری اسلامی ایران-۱۳۸۴
  • مدیر پروژه تهیه راهنمای جامع پرسنلی شرکت آلومینیوم پارس-۱۳۸۴
  • كارشناس ارشد پروژه مطالعات استراتژيك پروژه سرمايه گذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حوزه الكترونيك و ميكروالكترونيك(شركت نيمه هادي عماد)-۱۳۸۳
 • كارشناس ارشد پروژه مطالعات استراتژيك پروژه سرمايه گذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حوزه مواد پيشرفته (شركت گسترش مواد پيشرفته)-۱۳۸۳
 • مدير پروژه سنجش رضايت كاركنان شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران-۱۳۸۳
 • مجری پروژه طراحي و پياده سازي نظام ارزشيابي عملكرد۳۶۰ درجه برای مدیران هلدینگ پارس توشه-۱۳۸۳
 • مدير پروژه بازنگري رويه هاي حوزه منابع انساني شركت زيراكس-۱۳۸۲
 • مدير پروژه بازنگري رويه هاي حوزه منابع انساني مركز گسترش فنآوري اطلاعات (مگفا)-۱۳۸۲
 • كارشناس ارشد پروژه مديريت ريسك سرمايه گذاري در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران-۱۳۸۲ كارشناس ارشد پروژه بررسي ويژگيهاي كارآفرينان اجتماعي(سازمانهاي غيردولتي)NGO -1382
 • مدير كميته منابع انساني پروژه برنامه ريزي استراتژيك شركت ماشين آلات تراكتورسازي ايران-۱۳۸۱
 • مدير كميته منابع انساني پروژه برنامه ريزي استراتژيك مجتمع صنعتي اسفراين-۱۳۸۱
 • كارشناس ارشد پروژه ارزشيابي عملكرد مراكز تحقيقاتي دانشكده مديريت-۱۳۸۱
 • كارشناس ارشد پروژه سنجش اثربخشي نظام آموزشي دانشكده مديريت-۱۳۸۰

برنامه های رسانه ای

 • مدیر باشم یا رهبر؟ www.webyad.com-1394
 • برنامه ریزی در زندگی- رادیو اقتصاد(تجارت)-۱۳۹۴
 • مهارتهای ارتباط موثر- رادیو گفتگو-۱۳۹۴
 • مدیریت Biorythmology- رادیو سلامت-۱۳۹۲
 • مدیریت زمان- برنامه تلویزیونی- شبکه خبر-۱۳۹۲
 • روابط عمومی- رادیو اقتصاد(تجارت)-۱۳۹۲
 • نقد هدفمند رفتار- موسسه ماهان- آپارات- ۱۳۹۲
 • فساد اداری- رادیو اقتصاد(تجارت)-۱۳۹۲
 • مدیریت استرس- رادیو گفتگو-۱۳۹۱
 • ارتباطات سازمانی- رادیو گفتگو-۱۳۹۱

سمينارهای سه سال اخیر

عنوان سمينار

سازمان(شركت) تاريخ
مدیریت ارتباط موثر شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان مهرماه ۹۴
تکنیکهای مدیریت انگیزش نایین اصفهان مهرماه ۹۴
تکنیکهای تصمیم گیری هوشمندانه شهرداری منطقه ۱۰ شهریور و مهرماه ۹۴
تکنیکهای نوین رهبری گروه فراز مرداد و شهریور۹۴
مدیریت عملکرد موسسه استاندارد هرمزگان تیرماه۹۴
مدیریت نظام یافته خلاقیت و نوآوری پست بانک ایران تیرماه۹۴
مدیریت سکوت سازمانی همایش مدیران برتر خرداد ۹۴
خلق سازمانهای دانش محور همایش سازمانهای دانش محور خرداد ۹۴
مهارتهای ارتباط موثر بازرگانی صباحی اسفندماه ۹۳
مدیریت رفتار سازمانی شرکت صنایع شیرپگاه ایران اسفندماه ۹۳
مدیریت ارتباطات سازمانی شرکت صنایع شیرپگاه ایران اسفندماه ۹۳
مدیریت سکوت سازمانی همایش بین المللی مدیریت ماهان بهمن ماه ۹۳
مدیریت ارتباط با مشتری شرکت تامین آوران بهمن ماه ۹۳
مدیریت دوره عمرسازمان سازمان سراج بهمن ماه ۹۳
مدیریت دانش سازمانی همایش مدیریت دانش دانشگاه مالک اشتر

دیماه ۹۳

مدیریت دانش سازمانی سازمان عقیدتی- سیاسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دیماه ۹۳
مدیریت دوره عمرسازمان شرکت فرادید افزار آذرماه۹۳
مدیریت امور انتظامات و مهارتهای ارتباطی سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران آذرماه۹۳
کیفیت زندگی کاری سازمان تامین اجتماعی تهران آبانماه۹۳
هوش هیجانی سازمان تامین اجتماعی ایلام مهرماه۹۳
استراتژیهای بازاریابی گروه ساختمانی آبادسازان مهرماه ۹۳
مدیریت ارتباط با مشتری بانک کشاورزی استان خراسان رضوی و شمالی خردادماه ۹۳
مدیریت ارتباط با مشتری بانک کشاورزی استان ایلام خردادماه ۹۳
استراتژیهای بازاریابی شرکت فرادید افزار خردادماه ۹۳
مهارتهای ارتباط موثر تامین اجتماعی استان ایلام خردادماه ۹۳
استراتژیهای بازاریابی و فروش شرکت بارز کرمان اردیبهشت ۹۳
مدیریت ارتباط با مشتری بانک رفاه بهمن ماه۹۲
استراتژیهای پاداش فولاد خوزستان دیماه۹۲
مدیریت ارتباط با مشتری فولاد خوزستان آذر ماه ۹۲
مدیریت ارتباط با مشتری شرکت ارتباطات زیرساخت آبان ماه ۹۲
مهارتهای ارتباط موثر بانک کشاورزی خراسان تیرماه ۱۳۹۳
مدیریت حقوق و دستمزد نهادعمومی کتابخانه های کشور مهرماه۹۲
مدیریت تعارض سپهران پلیمر شهریور۹۲
مدیریت منابع انسانی تامین اجتماعی اردبیل مردادماه۹۲
مدیریت منابع انسانی گل گهر سیرجان مردادماه۹۲
دوره عمرسازمان شرکت ذوب ایران تیرماه۹۲
مدیریت تعارض تامین اجتماعی استان البرز تیرماه۹۲
مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار شرکت ایرمان خردادماه ۹۲
مدیریت خلاقیت سپهران پلیمر خردادماه۹۲
مدیریت استراتژیک معاونت دارو وزارت نفت اردیبهشت ۹۲
رفتارسازمانی گل گهر سیرجان فروردین تا خرداد ۹۲
تئوری سازمان و مدیریت گل گهر سیرجان اسفند ۹۱
هوش هیجانی بانک ملت بهمن ۹۱تا تیرماه ۹۲
مدیریت رفتارسازمانی انجمن داروسازی بهمن ماه تا اسفند۹۱
تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت نسیم دیماه۹۱
مدیریت رفتارسازمانی وزارت ارتباطات و اطلاعات آذرماه ۹۱
هوش هیجانی وزارت ارتباطات و اطلاعات آذرماه ۹۱
تکنیکهای تصمیم گیری وزارت ارتباطات و اطلاعات آذرماه ۹۱
تکنیکهای تصمیم گیری سازمان تامین اجتماعی تهران آبانماه۹۱
تعادل بین زندگی کاری و سازمانی سازمان تامین اجتماعی تهران آبانماه۹۱
اصول و فنون مذاکره بیمه ملت اهواز آبانماه۹۱
اصول و فنون مذاکره بیمه ملت اصفهان مهرماه۹۱
اصول و فنون مذاکره بیمه ملت همدان مهرماه۹۱
مهارتهای ارتباط موثر سازمان تامین اجتماعی همدان مهرماه۹۱
مدیریت رفتارسازمانی فولاد آلیاژی اصفهان شهریور۹۱
اصول مدیریت و سرپرستی فولاد آلیاژی اصفهان شهریور۹۱
مدیریت سرمایه های انسانی فولاد آلیاژی اصفهان شهریور۹۱
اصول و فنون مذاکره بیمه ملت(۱۰ دوره) شهریور۹۱
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی پاکدیس شهریور۹۱
تکنیکهای حفظ و جذب مشتریان گروه مشاوران ره آورد شهریور۹۱
مدیریت دانش برق منطقه ای اصفهان شهریور۹۱
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم بانک ملت اردیبهشت تا شهریور۹۱
استراتژیهای قیمتگذاری گروه مشاوران ره آورد مرداد۹۱
هوش هیجانی گروه مشاوران ره آورد مرداد۹۱
رازهای روانشناسی فروش گروه مشاوران ره آورد مرداد۹۱
بازاریابی و استراتژیهای بازار گروه مشاوران ره آورد مرداد۹۱
مهارتهای ارتباط موثر، خود شناسی و عزت نفس سازمان توسعه معادان و صنایع معدنی ایران(۱۰ دوره) خرداد تا تیر۹۱
مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار نادکو خرداد۹۱
اصول مدیریت نادکو خرداد تا تیر۹۱
مدیریت بازاریابی نادکو خرداد ۹۱
تکنیکهای تصمیم گیری صدا و سیمای استان زنجان خرداد ۹۱
مدیریت رفتار سازمانی پژوهشگاه پلیمر اردیبهشت ۹۱
مدیریت منابع انسانی فولاد اکسین اردیبهشت ۹۱
مدیریت عملکرد بانک رفاه فروردین و اردیبهشت ۹۱
مهارتهای ارتباط موثر تامین اجتماعی یاسوج اسفند ۹۰
مدیریت بحران تامین اجتماعی بندر عباس اسفند ۹۰
تجزیه و تحلیل مشاغل بانک رفاه اسفند ۹۰
تجزیه و تحلیل مشاغل پویا صنعت پیشتاز بهمن ۹۰
مهارتهای ارتباط موثر شرکت آفتاب بندرعباس بهمن ۹۰
مدیریت انگیزش و سنجش آن بانک رفاه دیماه ۹۰
مهارتهای ارتباط موثر شرکت آفتاب بندرعباس بهمن ۹۰
اصول سرپرستی سنگ آهن جلال آباد کرمان دیماه ۹۰
مدیریت انگیزش و سنجش آن بانک رفاه دیماه ۹۰
مدیریت خلاقیت پویا صنعت پیشتاز آذرماه ۹۰
مدیریت بحران فولاد اکسین آبانماه۹۰
هوش هیجانی فولاد خراسان آبانماه۹۰
مبانی مدیریت گروه صنعتی بهمن آبانماه۹۰
مدیریت سرمایه های انسانی فولاد آلیاژی اصفهان مهرماه ۹۰
مهارتهای ارتباط موثر فولاد آلیاژی اصفهان مهرماه ۹۰
اصول سرپرستی فولاد آلیاژی اصفهان مهرماه ۹۰
اصول سرپرستی شرکت تکوین(کامکان) مهرماه ۹۰
مهارتهای ارتباط موثر سپاسد شهریورماه ۹۰
مدیریت خدمات رفاهی سپاسد شهریورماه ۹۰
مدیریت رفتارسازمانی گازسوزان اصفهان مردادماه ۹۰
دوره عمر سازمان، تکنیکها و استراتژیها گروه مشاوران رهاورد مردادماه۹۰
اصول مدیریت شهرداری منطقه ۵ خردادماه ۹۰
دوره عمر سازمان، تکنیکها و استراتژیها فولاد خوزستان خردادماه ۹۰
تکنیکهای تصمیم گیری گاز استان تهران اردیبهشت ۹۰
مدیریت رفتارسازمانی شرکت سازه پویش اردیبهشت ۹۰
مهارتهای ارتباط موثر تامین آوران فروردین ماه ۹۰
مهارتهای ارتباط موثر آموزش و پرورش فروردین ماه ۹۰
معیارهای بالندگی و توسعه سازمانی فولاد خوزستان اسفندماه ۸۹
دوره عمر سازمانی فولاد خوزستان اسفندماه ۸۹
مدیریت منابع انسانی زغالسنگ کرمان بهمن ماه ۸۹
مدیریت رفتار سازمانی سنگ آهن بافق بهمن ماه ۸۹
مهارتهای ارتباط موثر نفت فلات قاره(خارک) بهمن ماه ۸۹
مدیریت منابع انسانی ساپکو بهمن ماه ۸۹
مدیریت رفتار سازمانی فولاد خراسان(نیشابور) دیماه ماه ۸۹
تصمیم گیری هوشمندانه فولادآذربایجان(میانه) دیماه ماه ۸۹
نقش پژوهش در توسعه سازمانی وزارت صنایع(IMIDRO) دیماه ماه ۸۹
مدیریت کارآفرینی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی آذرماه ۸۹
مدیریت خلاقیت و نوآوری مرکز تحقیقات معدنی ایران(کرج) آذرماه ۸۹
مدیریت کارآفرینی مرکز تحقیقات معدنی ایران(کرج) آذرماه ۸۹
مدیریت رفتار سازمانی فولاد هرمزگان آبانماه ۸۹
مدیریت رفتار سازمانی فولاد هرمزگان مهرماه ۸۹
مهارتهای ارتباط موثر بانک ملی ایران مهرماه ۸۹
مدیریت استرس شهرداری منطقه ۱۹ شهریورماه ۸۹
مدیریت فرهنگی شهرداری منطقه ۱۹ مردادماه ۸۹
پرورش کارکنان و مدیران نفت فلات قاره(کیش) تیرماه ۸۹
خلاقیت نوآوری منطقه ویژه خلیج فارس خردادماه ۸۹
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم سازمان کشتیرانی و دریانوردی خردادماه ۸۹
ظرفیت سازی برای کوچک سازی شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی خردادماه ۸۹
مهارتهای فکری فولاد خوزستان اردیبهشت ۸۹
تصمیم گیری هوشمندانه فولاد خوزستان اردیبهشت ۸۹
مدیریت منابع انسانی فولاد خوزستان اردیبهشت ۸۹
مدیریت زمان سنگ آهن کرمان اسفند۸۸
مدیریت منابع انسانی ساپکو اسفند۸۸
مهارتهای ارتباط موثر بانک سینا دیماه ۸۸
مدیریت کارآفرینی سنگ آهن بافق دیماه ۸۸
تئوری سازمان سنگ آهن بافق دیماه ۸۸
مدیریت زمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(رادیو سلامت) دیماه ۸۸
مدیریت منابع انسانی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران دیماه ۸۸
مدیریت عملکرد فرمانداری و شهرداری شهرستان اسلامشهر دیماه ۸۸
نظام انضباطی شهرداری منطقه۱ دیماه ۸۸
مهارتهای ارتباط موثر شهرداری منطقه۱ دیماه ۸۸
مدیریت خلاقیت و نوآوری صنایع آموزشی ایران دیماه ۸۸
مدیریت استرس شهرداری منطقه۳ آذرماه ۸۸
مدیریت استرس شهرداری منطقه۱۸ آذرماه ۸۸
زنجیره ارزش شهرداری منطقه۱۸ آذرماه ۸۸
تئوری ساختار سازمانی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران آبانماه ۸۸
مدیریت عمومی شرکت سازه گستر سایپا آبانماه ۸۸
مهارتهای ارتباط موثر خدمات تامین آوران آبانماه ۸۸
سبک رهبری فولادآلیاژی اصفهان آبانماه ۸۸
ارزشیابی ۳۶۰درجه فولادآلیاژی اصفهان مهرماه ۸۸
مدیریت تیمی موسسه مطالعات و بهره وری نیروی انسانی مهرماه ۸۸
مدیریت خلاقیت و نوآوری موسسه مطالعات و بهره وری نیروی انسانی مهرماه ۸۸
مدیریت زمان موسسه تلاشگران اندیشه پیشرو مهرماه ۸۸
مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر شهریورماه۸۸
مدیریت تعارض شرکت خدمات ماشینی تامین شهریورماه۸۸
تئوری ساختار سازمانی شرکت سازه پویش شهریورماه۸۸
مدیریت رفتارسازمانی شرکت سپهرکام پارس مردادماه ۸۸
مدل کارت امتیازات متوازن موسسه بین المللی مطالعات انرژی مردادماه ۸۸
خود مدیریتی هتل مدرس اصفهان مردادماه ۸۸
مدیریت رفتارسازمانی هتل ثامن مشهد تیرماه ۸۸
مدیریت رفتارسازمانی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تیرماه ۸۸
مدیریت زمان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تیرماه ۸۸
مدیریت منابع انسانی صبا میهن تیرماه ۸۸
تکریم ارباب رجوع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خرداد ۸۸
مدیریت رفتارسازمانی ذوب آهن اصفهان خرداد ۸۸
مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری هتل شایان کیش اردیبهشت ۸۸
تجزیه و تحلیل مشاغل یک از سازمانهای تابعه هوا و فضا اردیبهشت ۸۸
مهارتهای ارتباطی موثر گروه هتلهای ناجی امین اردیبهشت ۸۸
برنامه ریزی نیروی انسانی بیمارستان حضرت قمر بنی هاشم(ع) فروردین ۸۸
ساختار سازمانی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران فروردین ۸۸
مدیریت منابع انسانی صنایع آموزشی ایران آذرماه ۸۷
نقش پژوهش در عملکرد دستگاههای اجرایی فرمانداری و شهرداری شهرستان اسلامشهر آذرماه ۸۷
روانشناسی فروش دانشگاه آزاد واحد شهر ری و شرکت ایرمان آبانماه ۸۷
مدیریت منابع انسانی شرکت خدمات ماشینی تامین آبانماه ۸۷
تفکر استراتژیک در آموزش ضمن خدمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر مرداد ماه۸۷
تئوری سازمان فولاد آذربایجان مرداد ماه۸۷
مدبربت منابع انسانی فولاد آذربایجان مرداد ماه۸۷
مدیریت رفتار سازمانی ذوب آهن اصفهان مردادماه ۸۷
بازایابی صنعت ساختمان، چالشها و فرصتها نمایشگاه ساختمان کرمانشاه تیرماه ۸۷
تئوری سازمان منطقه ویژه خلیج فارس تیرماه ماه۸۷
مدبربت منابع انسانی منطقه ویژه خلیج فارس تیرماه ماه۸۷
اصول سرپرستی منطقه ویژه خلیج فارس خردادماه۸۷
اصول سرپرستی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) اردیبهشت ماه۸۷
نظام پیشنهادات شرکت بالین تک اردیبهشت ماه۸۷
مدبربت منابع انسانی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) اردیبهشت ماه۸۷
اصول سرپرستی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) اردیبهشت ماه۸۷
تجزیه و تحلیل مشاغل برق منطقه ای مازندران فروردین ماه۸۷
مدیریت رفتار سازمانی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) خرداد ۱۳۸۶
مديريت منابع انساني گروه صنعتي ايران خودرو فروردين و خرداد۸۶
تجزيه و تحليل شغلي فولاد آلياژي اصفهان اسفند ۸۵
مديريت عملكرد يكي از سازمانهاي تابعه هواو فضاي جمهوري اسلامي ايران بهمن ۸۵
مديريت رفتار سازماني مجتمع مس سرچشمه آذر و دي ۸۵
ساختار سازماني و متغيرهاي موثر بر آن فولاد آلياژي اصفهان آذر ۸۵
مدیریت رفتارسازمانی سازه گستر سایپا اسفند۸۸
امنيت شغلي يكي از سازمانهاي تابعه هواو فضاي جمهوري اسلامي ايران تير ۸۵
مديريت رفتار سازماني آلومينيوم پارس خرداد ۸۵
مديريت استرات‍ژيك منابع انساني يكي از سازمانهاي تابعه هواو فضاي جمهوري اسلامي ايران ارديبهشت ۸۵

Web:www.vahid-ghorbani.com
Ghorbani_mgt@yahoo.com
Ghorbani.mgt@gmail.com