مدیر یابی و پرورش مدیر

مدیریابی و پرورش مدیران با هدف مديريابي، ارزیابی سطح مهارت­ ها و قابلیت­ های مدیران بین المللی و پرورش ایشان با استانداردهای روز و بین­ المللی با همکاري شرکاء خارجي خويش (شرکتهای Market Force1، Gazing و…) فعاليت مي ­نمايد تا از اين طريق بتواند جايگاه بين­المللي خود را به عنوان مرجع تامين و پرورش مديران و متخصصين تثبيت نمايد.

 • ایجاد مدل رتبه بندی و ارزیابی مدیران
 • تامین نیازهای مدیریتی و متخصصین کارفرمایان
 • یافتن سازمان های بین المللی برای مدیران ایرانی متمایل به مدیریت در سازمان های بین المللی

حوزه های مدیر یابی:

 • مدیر عامل
 • مدیر بازاریابی و فروش
 • مدیر کارخانه
 • مدیر تولید
 • مدیر مالی
 • مدیر خدمات پس از فروش
 • مدیر کنترل کیفیت
 • مدیر فناوری اطلاعات
 • مدیر طرح و برنامه
 • مدیر منابع انسانی
 • مدیر آموزش
 • مدیر فروش
 • مدیر پروژه
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

لینک درخواست آموزش