در بخش مشاوره و پژوهش  دکتر وحید قربانی و همکاران ایشان با برخورداری از سالها تجربه در امر آموزش، پژوهش و مشاوره در شرکت­های داخلی و

بین­المللی و ارتباط با شرکاء تجاری مشاوره مدیریت خود آماده ارائه خدمات مشاوره و پژوهش مدیریت در زمینه­های زیر می­باشد :

 

     طراحی ساختار و معماری سازمانی      مدیریت حقوقی و بیمه
     مدیریت بازاریابی و بازرگانی      مدیریت فناوری و اطلاعات IT
     مدیریت رفتار و منابع انسانی      مدیریت کیفیت و سيستمهاي کيفي و تعالي
     مدیریت و برنامه­ریزی استراتژیک و تهیه طرح­های تجاری      مدیریت تولید و صنایع و سیستمهای برنامه­ریزی تولید
     مدیریت پروژه      مدیریت توریسم و جهانگردی
     مدیریت مالی، حسابداری و سرمایه گذاری      مدیریت ورزش

 • مدیر پروژه تهیه برنامه بازاریابی برند Gatsby شرکت آذرگستران آسیا-۱۳۹۴
 • مدیر پروژه تهیه برنامه بازاریابی برند Uni شرکت آذرگستران آسیا-۱۳۹۴
 • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی بازاریابی و فروش شرکت پتونیا-۱۳۹۴
 • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت مهرگیاه-۱۳۹۴
 • مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت مهرگیاه-۱۳۹۴
 •  مدیر پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت مهرگیاه-۱۳۹۴
 • مدیر پروژه طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت مهرگیاه-۱۳۹۴
 • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت سام سیر-۱۳۹۴
 • مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت سام سیر -۱۳۹۴
 • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت سام سیر -۱۳۹۴
 • مدیر پروژه طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت سام سیر -۱۳۹۴
 • مشاور پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت مرکز خریدپالادیوم-۱۳۹۴
 • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت اندیشه های برتر-۱۳۹۴
 • مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت اندیشه های برتر -۱۳۹۴
 • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت اندیشه های برتر -۱۳۹۴
 • مدیر پروژه طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت اندیشه های برتر -۱۳۹۴
 • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت آرکا-۱۳۹۴
 • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل شرکت آرکا -۱۳۹۴
 • مدیر پروژه ارزیابی عملکرد شرکت آرکا -۱۳۹۴
 • مدیر پروژه طراحی سیستمهای حقوق و دستمزد و پاداش شرکت آرکا -۱۳۹۴
 • مدیر پروژه بازنگری و طراحی برنامه ریزی استراتژیک پژوهشکده گل گهر سیرجان-۱۳۹۴
 • مدیر پروژه بازنگری و طراحی دستورالعملهای پژوهشکده گل گهر سیرجان-۱۳۹۴
 • مدیر پروژه طراحی برنامه بازاریابی شرکت سپهران پلیمر -۱۳۹۴
 • مشاور تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت ذوب ایران-۱۳۹۴
 • مدیر پروژه تهیه ساختارسازمانی شرکت تبرید تجارت ایرانیان(نماینده سیستمهای تهویه LG ایران)-۱۳۹۳
 • مدیر پروژه طراحی و بازنگری ساختار شرکت ذوب ایران-۱۳۹۳
 • مدیر پروژه طراحی و بازنگری ساختار طهران پارت-۱۳۹۳
 • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل طهران پارت-۱۳۹۳
 • مدیر پروژه ارزیابی عملکرد منابع انسانی طهران پارت-۱۳۹۳
 • مشاور مدیریت استراتژیک سازمان فرهنگی سراج-۱۳۹۳
 • مشاور بازاریابی شرکت موج رایانه-۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • مدیر پروژه بازنگری و طراحی ساختار سازمانی پژوهشکده گل گهر سیرجان-۱۳۹۳
 • بازنگری و طراحی ساختارسازمانی شرکت نسیم-۱۳۹۲
 • تجزیه و تحلیل مشاعل شرکت نسیم-۱۳۹۲
 • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت پاک-۱۳۹۲
 • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر-۱۳۹۲
 • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت بهنوش-۱۳۹۲
 • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت دوغ آبعلی-۱۳۹۲
 • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت گوشتیران-۱۳۹۲
 • مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی هلدینگ صنایع غذایی سینا۱۳۹۱-۱۳۹۳
 • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت گازسوزان-۱۳۹۱
 • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل شرکت گازسوزان-۱۳۹۱
 • مشاور بازنگری ساختار سازمانی شرکت رویال سفر ایرانیان-۱۳۹۱
 • مشاور تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت رویال سفر ایرانیان-۱۳۹۱
 • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت پاکدیس-۱۳۹۱
 • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت مهرشهر-۱۳۹۱
 • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت مرغ خانگی-۱۳۹۱
 • مدیر پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت طیور ارومیه-۱۳۹۱
 • مشاور مدیریت شرکت سپهران پلیمر در صنعت تجهیزات ساختمانی و پلاستیک و پلیمر۱۳۹۰-تا کنون
 • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت پویا صنعت پیشتاز-۱۳۹۰
 • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل شرکت پویا صنعت پیشتاز-۱۳۹۰
 • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل شرکت تکوین(کامکان)-۱۳۹۰
 • همکار پروژه طراحی برنامه بازاریابی بانک گردشگری -۱۳۹۰
 • مدیر پروژه طراحی برنامه بازاریابی و کمپین تبلیغاتی شرکت دونیک -۱۳۹۰
 • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران-۱۳۸۹
 • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل یک از بیمارستانهای تابعه یکی از وزارتخانه ها-۱۳۸۸
 • مدیر پروژه طراحی و استقرار سیستمها و نظامهای توسعه منابع انسانی در شرکت فولاد آلیاژی اصفهان-۱۳۸۸
 • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی یک از بیمارستانهای تابعه یکی از وزارتخانه ها-۱۳۸۷
 • مشاور تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت فولاد آلیاژی اصفهان-۱۳۸۷
 • مشاور منابع انسانی پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران۱۳۸۵-۱۳۸۷
 • مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی (شرکت پترونگین جنوب)۱۳۸۵-۱۳۸۷
 • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی (شرکت پترونگین جنوب)۱۳۸۵-۱۳۸۷
 • مشاور بازنگری ساختار سازمانی شرکت فولاد آلیاژی اصفهان-۱۳۸۶
 • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل یکی از سازمانهای بزرگ وابسته به صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران-۱۳۸۶
 • مدیر و مجری پروژه الگوبرداری ساختاری- مديريتي شرکت مهندسی و ساخت تاسيسات دريايی (IOEC)-1386
 •  مدیر پروژه طراحی و بهسازی ساختار سازمانی یکی از سازمانهای بزرگ وابسته به صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران-۱۳۸۵
 • مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی یکی از سازمانهای بزرگ وابسته به هوا و فضای جمهوری اسلامی ایران-۱۳۸۵
 • مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی شرکت ایرمان-۱۳۸۵
 • مدیر پروژه طراحی و استقرار مدیریت عملکرد یکی از سازمانهای بزرگ وابسته به هوا و فضای جمهوری اسلامی ایران-۱۳۸۴
 • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل و بهسازی مشاغل یکی از سازمانهای بزرگ وابسته به هوا و فضای جمهوری اسلامی ایران-۱۳۸۴
 • مدیر پروژه تهیه راهنمای جامع پرسنلی شرکت آلومینیوم پارس-۱۳۸۴
 • كارشناس ارشد پروژه مطالعات استراتژيك پروژه سرمايه گذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حوزه الكترونيك و ميكروالكترونيك(شركت نيمه هادي عماد)-۱۳۸۳
 • كارشناس ارشد پروژه مطالعات استراتژيك پروژه سرمايه گذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حوزه مواد پيشرفته (شركت گسترش مواد پيشرفته)-۱۳۸۳
 • مدير پروژه سنجش رضايت كاركنان شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران-۱۳۸۳
 • مجری پروژه طراحي و پياده سازي نظام ارزشيابي عملكرد۳۶۰ درجه برای مدیران هلدینگ پارس توشه-۱۳۸۳
 • مدير پروژه بازنگري رويه هاي حوزه منابع انساني شركت زيراكس-۱۳۸۲
 • مدير پروژه بازنگري رويه هاي حوزه منابع انساني مركز گسترش فنآوري اطلاعات (مگفا)-۱۳۸۲
 • كارشناس ارشد پروژه مديريت ريسك سرمايه گذاري در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران-۱۳۸۲
  كارشناس ارشد پروژه بررسي ويژگيهاي كارآفرينان اجتماعي(سازمانهاي غيردولتي)
  NGO -1382
 • مدير كميته منابع انساني پروژه برنامه ريزي استراتژيك شركت ماشين آلات تراكتورسازي ايران-۱۳۸۱
  مدير كميته منابع انساني پروژه برنامه ريزي استراتژيك مجتمع صنعتي اسفراين-۱۳۸۱
 • كارشناس ارشد پروژه ارزشيابي عملكرد مراكز تحقيقاتي دانشكده مديريت-۱۳۸۱
 • كارشناس ارشد پروژه سنجش اثربخشي نظام آموزشي دانشكده مديريت-۱۳۸۰

لینک درخواست آموزش